Loading

CS VIP

พิสูจน์การป้องกันความร้อน ได้ด้วยการตัดสิน จากความรู้สึก ของตัวท่านเอง สำหรับอนุภาคนาโน ของเซรามิก บริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุทรงกลม ภายในกลวงเรียงตัวกันบนชั้นฟิล์มทำให้มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีมากถึง 92% ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับ
ชุดผจญเพลิง ผ้าดิสเบรค ลูกสูบรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ หัวกระสวยอวกาศ และ ผนังห้องลิฟท์ที่สูงที่สุดในโลกตึกไทเป 101

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

พิสูจน์การป้องกันความร้อน ได้ด้วยการตัดสิน จากความรู้สึก ของตัวท่านเอง สำหรับอนุภาคนาโน ของเซรามิก บริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุทรงกลม ภายในกลวงเรียงตัวกันบนชั้นฟิล์มทำให้มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีมากถึง 92% ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับ
ชุดผจญเพลิง ผ้าดิสเบรค ลูกสูบรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ หัวกระสวยอวกาศ และ ผนังห้องลิฟท์ที่สูงที่สุดในโลกตึกไทเป 101

 

THICKNESS VLT IR UV
CS-40 2MIL 33% +70% 99%
CS-60 2MIL 18% +73% 99%
CS-80 2MIL 11% +77% 99%