Loading

ความหมายของค่าฟิล์ม ก่อนที่จะตัดสินใจติดฟิล์ม

ค่าฟิล์ม

ความหมายของค่าฟิล์ม ก่อนที่จะตัดสินใจติดฟิล์ม

คุณเป็นอีกคนใช่ไหม ?
ที่กำลังมึนกับค่าต่างๆ ของฟิล์มติดรถยนต์
วันนี้เรามีความหมายของค่าฟิล์มเหล่านั้นมาฝากกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจติดฟิล์ม

? ค่า UV Rejection , UVR
คือ ค่าการป้องกันรังสี UV
โดยปกติแล้วฟิล์มกรองแสงทุกประเภท จะสามารถป้องกันรังสี UV ได้อยู่แล้ว แต่จะสามารถป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนต้องดูที่ค่าการป้องกันของแต่ละยี่ห้อ ยิ่งค่าป้องกันเยอะ ยิ่งดีต่อผิวและร่างกาย

?ค่า Visible Light Transmission , VLT
คือ ค่าแสงสว่างส่องผ่าน เป็นค่าที่บ่งบอกว่าฟิล์มกรองแสงนี้ ยอมให้แสงส่องผ่านเข้ามามากน้อยแค่ไหน ยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงฟิล์มก็ยิ่งใส แต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าฟิล์มใสแล้วจะยิ่งร้อน เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทำให้ฟิล์มสามารถสะท้อนความร้อนได้แม้เนื้อฟิล์มจะใส

?ค่า Infrared Rejection , IRR
คือ ค่าการลดความร้อนจากรังสีอินฟราเรดหรือที่เรียกว่ารังสีความร้อนนั่นเอง ยิ่งค่า IRR มากเท่าไหร่ฟิล์มก็สามารถกันความร้อนมากขึ้นเท่านั้น

?ค่า Total Solar Energy Rejection , TSER
คือ ค่าสะท้อนพลังงานรวมของรังสีความร้อน แสง และรังสี UV ออกจากตัวเนื้อฟิล์ม ยิ่งค่าสูง ยิ่งดีต่อคุณและรถ

?ค่า Visible Light reflectance , VLR
คือ ค่าการสะท้อนแสง ฟิล์มที่ดีจะต้องช่วยลดแสงสะท้อนโดยที่ค่า VLR ควรเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 6-10 เปอร์เซนต์เท่านั้น เพื่อทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดี

Admin