Loading

ฝนตกแบบนี้ ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยนะ

ฝนตกแบบนี้ ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยนะ

ฝนตกแบบนี้ ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยนะ

? ใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสม การขับรถขณะที่ฝนตก ควรเปิดไฟหน้าควบคู่ไปด้วย แม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ตาม เพื่อให้รถคันอื่นสามารถสังเกตเห็นรถของคุณได้ง่ายขึ้น
? เว้นระยะคันหน้าให้มากกว่าเดิม ควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าการขับขี่ในช่วงปกติ 10-15 เมตร เพื่อให้สามารถหยุดรถได้ทัน
? ลดความเร็วลง ใช้ความเร็วที่ 60 กม./ชม. ทำให้รถไม่เกิดการไหลลื่น
? เลี่ยงการขับรถลุยแอ่งน้ำ หากพบเห็นแอ่งน้ำอยู่ข้างหน้า ควรชะลอความเร็วลง และขณะขับผ่านแอ่งน้ำห้ามเหยียบคันเร่งหรือเบรก เพราะอาจทำให้รถเสียการควบคุมได้
? ไม่เปิดไฟฉุกเฉิน เพราะจะทำให้คนอื่นเข้าใจว่ารถของคุณเสีย ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เปิดไฟหน้ารถก็เพียงพอแล้ว

ขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุ

Admin